Prova på dag

Vill du prova på att vara elev på Cultus för en dag? Kom och testa på hur brandförsvaret jobbar och hur de utbildar våra elever under deras första år.

Anmäl dig till vår skoladministratör: elena.karlsson@cultusutbildning.se

Hitta till Fyrislunds brandstation:

Färdväg till och från Centralstationen:
Buss 809 eller 102 från busstationen som ligger intill centralstationen. Busshållplatsen heter Viktoria.

Datum och tid:
18/4 kl. 8:30 – 12:00: kajlivräddning
2/5 kl. 8:30 – 12:00: klättra stege 32 m / reserv trekamp