Administration och elevhälsa


Camilla Svanqvist
Rektor
Telefon: 018-550723, 0705-505123
camilla.svanqvist[at]cultusutbildning.se


Elena2013

Elena Karlsson
Skoladministratör
Telefon: 018-550725
elena.karlsson[at]cultusutbildning.se

Patrik Larsson
IT-Vaktmästare
Skyddsombud
Dataskyddsombud
patrik.larsson[at]cultusutbildning.se

Klara Elevhälsa – skolans samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se