Synpunkter och klagomålshantering

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och att i dialog med elev och förälder/vårdnadshavare utveckla våra verksamheter. Vi ser dialogen som ett viktigt instrument för att skolgången skall bli så bra som möjligt.

Rutin för klagomålshantering

Blankett klagomål